Oprogramowanie do zarządzania talentami:

Ludzie najlepiej się rozwijają, podejmują działania i są najbardziej zaangażowani, gdy wykonują pracę zgodną z ich talentami, zdolnościami i kompetencjami.

Instrumenty zarządzania talentami TMA

Dzięki TMA Talent Management masz do dyspozycji następujące narzędzia:

Pula talentów

Każdy ma talent, ale po co dokładnie? TMA Talent Pool to baza danych zawierająca dane o talentach wszystkich Twoich pracowników. Kiedy trzeba wykonać nową pracę lub zadanie, narzędzie to daje możliwość szybkiego sprawdzenia, kto może być do tego najbardziej odpowiednią osobą.

Różne narzędzia do analizy talentów

Podejmuj lepsze planowanie zatrudnienia i decyzje biznesowe dzięki Talent Analytics. Kluczem jest osadzenie analiz i zaleceń w procesach decyzyjnych i przepływach pracy organizacji.

Biblioteka kompetencji TMA

53 Kompetencje to podstawa metody TMA. Identyfikuj, dopasowuj i rozwijaj dzięki bibliotece kompetencji TMA.

Dopasowanie kompetencji

Połącz Bibliotekę kompetencji TMA z talentami swojego Kandydata.

Matryca wydajności

Ocena zestawu kompetencji (CSA)

Firma TMA opracowała praktyczne narzędzie do tworzenia dobrego profilu kompetencji: możesz samodzielnie stworzyć profil tymczasowy i wysłać zautomatyzowany kwestionariusz opinii do kluczowych interesariuszy, korzystając z „Oceny zestawu kompetencji”. Po przesłaniu przez wszystkich opinii na temat tymczasowego profilu, automatycznie otrzymasz raport, w którym uwzględniono wszystkie opinie. Łatwiej jest wtedy wybrać odpowiedni profil.

Biblioteka talentów TMA

Talenty są elementami składowymi TMA: zidentyfikuj, dopasuj i rozwiń 44 talenty z biblioteką talentów TMA.

Narzędzia do oceny talentów TMA

Dogłębne zrozumienie Talentów, Motywacji i Kompetencji.

Instrumenty oceny kariery TMA

Pomóż swoim kandydatom wybrać inny zawód. Dzięki TMA Talent Assessment w połączeniu z TMA Career Assessment szybko dowiesz się, gdzie są dla Twoich kandydatów talenty, łatwe do rozwijania kompetencje, zainteresowania, a zwłaszcza wolne miejsca pracy.

Oceny zespołu TMA

Kompletny przewodnik po budowaniu zespołu.

Oceny zdolności poznawczych

Testuj umiejętność uczenia się, stosowania nowej wiedzy i rozwiązywania problemów. Zwiększ jakość zatrudnienia podczas walki z uprzedzeniami.

Oceny 360 stopni

Informacja zwrotna 360 stopni, dialog na temat zachowania i umiejętności.

“Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami!”

Zostań partnerem TMA

Współpracuj z TMA, wybierając odpowiednie partnerstwo:

Konsultanci

Jako Konsultant
prowadzisz swoich klientów przez wyzwanie, jakim jest wdrożenie najlepszych instrumentów zarządzania talentami i kariery.

Organizacje

Jako Organizacja wdrażasz najskuteczniejsze instrumenty TMA: Zarządzanie Talentami, Model Talentów, Kompetencje, Zatrudnianie i Oceny Rozwoju w swoim HR.

Trenerzy

Jako Niezależny Trener (kariery), robisz różnicę, korzystając z narzędzi kariery i rozwoju TMA, prowadząc swoich kandydatów w pozytywny sposób.

FAQ about Talent Management Software

Skontaktuj się z TMA, aby uzyskać bezpłatne demo lub partnerstwo

Error