Feedback 360 stopni

Feedback TMA 360 stopni, dialog na temat zachowania i umiejętności.

Feedback 360 stopni

Kompetencje TMA i informacje zwrotne 360 stopni

Łatwe w użyciu narzędzie opinii 360

TMA 360-stopniowa informacja zwrotna jest łatwym w użyciu narzędziem 360-stopniowym do wizualizacji silnych i słabszych kompetencji. Różnica między obrazem siebie a obrazem innych na kompetencjach pozwala na dokonanie klarownej analizy punktów rozwoju siebie lub kandydata.

Od 2 do 53 kompetencji
Otwórz opinię
Raportowanie postępów

Proces zbierania opinii 360 stopni TMA:

Krok 1

Za pośrednictwem narzędzia internetowego osoba centralna prosi osoby w jej środowisku (pracy) o informacje zwrotne na temat ważnych kompetencji. Mogą to być koledzy na równym szczeblu, ale także podwładni lub przełożeni, a nawet klienci.

Krok 2

53 kompetencje TMA są wykorzystywane do oceny 360 stopni. Można wybrać co najmniej 2 i maksymalnie 25 kompetencji.

Krok 3

Łącząc różne spostrzeżenia tych dostawców informacji zwrotnych, uzyskuje się pełny obraz osoby centralnej. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych osoba centralna rozpoczyna pracę nad swoimi punktami rozwoju.

Praktyczne użycie

Informacje zwrotne TMA 360 stopni są wykorzystywane jako praktyczny punkt wyjścia do osobistego planu rozwoju. Ludzie proszą współpracowników i przełożonych o opinie online na temat ważnych kompetencji.

Informacje zwrotne od całej firmy

Uzyskaj szersze zrozumienie kompetencji i umiejętności w całej organizacji dzięki łatwemu uzyskiwaniu informacji zwrotnych od osób, współpracowników, menedżerów i klientów zewnętrznych. Możesz upoważnić pracowników do samodzielnego żądania informacji zwrotnej.

Praktyczne użycie

Informacje zwrotne TMA 360 stopni są wykorzystywane jako praktyczny punkt wyjścia do osobistego planu rozwoju. Ludzie proszą współpracowników i przełożonych o opinie online na temat ważnych kompetencji.

Pobierz bezpłatne demo

Zdobądź 1 bezpłatne demo dla swojej organizacji!

Zostań partnerem TMA

Współpracuj z TMA, wybierając odpowiednie partnerstwo:

Konsultanci

Jako konsultant
prowadzisz swoich klientów przez wyzwanie, jakim jest wdrożenie najlepszych instrumentów zarządzania talentami i kariery.

Organizacje

Jako Organizacja wdrażasz najskuteczniejsze instrumenty TMA: Zarządzanie Talentami, Model Talentów, Kompetencje, Zatrudnianie i Oceny Rozwoju w swoim HR.

Trenerzy

Jako Niezależny Trener (kariery) robisz różnicę, korzystając z narzędzi kariery i rozwoju TMA, prowadząc swoich kandydatów w pozytywny sposób.

Często zadawane pytania dotyczące opinii TMA 360