Zarządzanie talentami w firmie Toshiba

Managerowie HR, którzy od wielu lat pracują dla jednego z międzynarodowych oddziałów Toshiba dzielą się swoimi doświadczeniami z TMA. Managerowie zajmują się nie tylko polityką kadrową, rozmowami, wsparciem w sprawach zwolnień lekarskich, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych i prezentacjami wprowadzającymi, ich zadania obejmują też rekrutację i selekcję pracowników, dostosowywanie przepisów i odpływu pracowników. Ważnym obowiązkiem jest wspieranie i doradzanie zarządowi w zakresie kwestii związanych z zasobami ludzkimi.

Managerowie HR, którzy od wielu lat pracują dla jednego z międzynarodowych oddziałów Toshiba dzielą się swoimi doświadczeniami z TMA. Managerowie zajmują się nie tylko polityką kadrową, rozmowami, wsparciem w sprawach zwolnień lekarskich, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych i prezentacjami wprowadzającymi, ich zadania obejmują też rekrutację i selekcję pracowników, dostosowywanie przepisów i odpływu pracowników. Ważnym obowiązkiem jest wspieranie i doradzanie zarządowi w zakresie kwestii związanych z zasobami ludzkimi.

Zdaniem kierowników HR wybór odpowiedniego kandydata na określone stanowisko sprawiał problem. Decyzje podjęte w trakcie rekrutacji nie zawsze były właściwe. W rezultacie organizacja musiała radzić sobie z wyższym odpływem niż oczekiwano. Dlatego organizacja chciała lepiej zrozumieć talenty i potencjał rozwojowy kandydatów. To był powód do rozpoczęcia współpracy z Grupą Human Mobility i wykorzystania ocen TMA podczas procesu selekcji. Wspólnie z grupą Human Mobility Group sprawdziliśmy, jak korzystać z TMA w ramach procesu składania wniosków i wskazówek dla pracowników.

Od tego czasu menedżerowie stosują metodę TMA do procedur aplikacyjnych i w celu doradztwa dla swoich 165 pracowników. Szkolenie certyfikacyjne przeprowadzone w Human Mobility Group pomogło prawidłowo wykorzystać wyniki tych ocen, aby zadawać właściwe pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych, co umożliwiło pracownikom uzyskanie niezbędnych wskazówek i wsparcia. Od tego czasu oceny TMA były regularnie używane podczas kolejnych etapów rekrutacji, aby jeszcze lepiej poznać kandydatów.

Jedną z ogromnych zalet pracy z Human Mobility Group i ich szkoleniem certyfikacyjnym TMA jest to, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz zadać bardziej szczegółowe pytania i uzyskać lepszy wgląd w swoją osobowość. Ocena TMA nakreśla osobowość kandydata ale też i ryzyko. Znacznie łatwiej było podejmować lepsze decyzje podczas procesu selekcji. Często zdarza się, że kandydat sprawia bardzo pozytywne wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale nie współgra ono z oczekiwaniami dotyczącymi pracy.
Menedżerowie nauczyli się poprawnie czytać i interpretować oceny TMA, aby mogli oni właściwie obliczyć ryzyko. Pomaga to nie tylko w procesie selekcji, ale jest również bardzo cenne dla menedżera, ponieważ wskazówki podane w raporcie wskazują, jak radzić sobie z określonymi kompetencjami kandydata. Wątpliwości, z którymi organizacja musiała się zmierzyć przy podejmowaniu decyzji o pewnym kandydacie już nie mają miejsca ponieważ łatwo jest wyciągnąć konkretne wnioski z wyników ocen TMA. Ostatecznie skutkuje to lepszym wyborem i mniejszym odpływem.
“Dzięki Human Mobility Group i szkoleniom certyfikacyjnym TMA możemy nie tylko uzyskać wgląd w osobowość kandydatów i pracowników, ale również doradzić managerom w zakresie ich rozwoju. Posiadamy wiedzę o obszarach ryzyka i dlatego jesteśmy w stanie podejmować trafniejsze wybory, ponadto możemy zadbać o bardziej ukierunkowany styl zarządzania i zapewnić naszym pracownikom wsparcie na bardziej osobistym poziomie. ”
Karin de Jong – Toshiba Tec Holandia

Zostań partnerem TMA

Współpracuj z TMA, wybierając odpowiednie partnerstwo:

Konsultanci

Jako Konsultant
prowadzisz swoich klientów przez wyzwanie, jakim jest wdrożenie najlepszych instrumentów zarządzania talentami i kariery.

Organizacje

Jako Organizacja wdrażasz najskuteczniejsze instrumenty TMA: Zarządzanie Talentami, Model Talentów, Kompetencje, Zatrudnianie i Oceny Rozwoju w swoim HR.

Trenerzy

Jako Niezależny Trener (kariery) robisz różnicę, korzystając z narzędzi kariery i rozwoju TMA, prowadząc swoich kandydatów w pozytywny sposób.

Więcej o metodzie TMA

Error