Pozytywne doświadczenie kandydata

Postaw ludzi w sercu Twojej organizacji!

Apple App StoreApple App Store

Pozytywne doświadczenie kandydata

TMA gwarantuje, że zaoferujesz każdej osobie lub kandydatowi pozytywne, zachęcające, motywujące i wzbogacające doświadczenie, zarówno w zakresie rozwoju, jak i zatrudnienia! Nasze instrumenty rekrutacji, dopasowywania i rozwoju mają jedną główną zasadę: Zapewnij kandydatom lub pracownikom maksymalną wartość dodaną w oparciu o pozytywną psychologię.

Język pozytywny

Raporty kandydatów według metody TMA są sporządzane w sposób pozytywny, nieoceniający, konkretny i zorientowany na talent.

TMA zapewnia każdemu kandydatowi i pracownikowi natychmiastową informację zwrotną na temat talentów, obszarów do rozwoju, spersonalizowanych porad zawodowych i nie tylko!

Zatrudnij, Dopasuj i Rozwijaj odpowiedni Talent

TMA jest używany przez organizacje do oceny, identyfikacji i rozwijania kandydatów na odpowiednie stanowiska w oparciu o ich kompetencje, zdolności i naturalne talenty.

Psychologia pozytywna

Metoda psychologii pozytywnej TMA to pozytywna, nieoceniająca, konkretna i zorientowana na talenty podstawa ocen.

Portal TMA

Kompletny portal do zarządzania talentami: Portal TMA to unikalne, innowacyjne i spersonalizowane rozwiązanie na bezpiecznej internetowej platformie cyfrowej.

Interfejs użytkownika dostosowany do standardów XXI wieku.

Zastosowaliśmy w sektorze HR te same standardy, które są stosowane w handlu elektronicznym i branżach online.

Zostań partnerem TMA

Współpracuj z TMA, wybierając odpowiednie partnerstwo:

Konsultanci

Jako Konsultant
prowadzisz swoich klientów przez wyzwanie, jakim jest wdrożenie najlepszych instrumentów zarządzania talentami i kariery

Organizacje

Jako Organizacja wdrażasz najskuteczniejsze instrumenty TMA: Zarządzanie Talentami, Model Talentów, Kompetencje, Zatrudnianie i Oceny Rozwoju w swoim HR.

*Trenerzy

Jako Niezależny Trener (kariery)robisz różnicę, korzystając z narzędzi kariery i rozwoju TMA, prowadząc swoich kandydatów w pozytywny sposób.

"Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami."

Skontaktuj się z TMA, aby uzyskać bezpłatne demo lub partnerstwo

Error