Oceny zdolności poznawczych

Sprawdź zdolność uczenia się, stosowania nowej wiedzy i rozwiązywania problemów. Zwiększ jakość zatrudnienia podczas walki z uprzedzeniami.

Po co oceniać zdolności poznawcze za pomocą TMA?

Zdolności poznawcze są najsilniejszym czynnikiem prognostycznym sukcesu zawodowego na wszystkich poziomach zatrudnienia we wszystkich branżach. Pomaga w zrozumieniu zdolności kandydata do uczenia się, stosowania nowej wiedzy i rozwiązywania problemów. Korzystanie z ocen zdolności poznawczych prowadzi do lepszej jakości zatrudnienia, a ostatecznie poprawia wyniki finansowe Twojej firmy.

Wyobraźnia przestrzenna

Ocena “Wyobraźni przestrzennej” składa się z piętnastu pytań. W tej ocenie podane zostaną sekwencje logiczna, zadaniem kandydata jest zidentyfikowanie tej logiki. Kandydat musi ustalić w zależności od pytania, czy figura w miejscu znaku zapytania logicznie należy lub nie należy do serii.

Zdolności lingwistyczne

Ocena “Zdolności lingwistycznych” składa się z dwudziestu pytań. W tej ocenie, w każdym pytaniu podane zostaną dwa słowa, które odnoszą się do siebie według pewnej logiki. Chodzi o tzw. analogie językowe. W analogiach językowych mowa jest o zdolności kandydata do zrozumienia języka, poprawnego posługiwania się nim i umiejętności logicznego rozumowania. Doszukiwanie się analogii pod presją czasu jest wskaźnikiem posługiwania się logiką w języku. Bogate słownictwo odgrywa ważną rolę w tej ocenie, ale ze względu na to, że trudność jej nie jest wielka, nawet ci kandydaci z nieco uboższym zasobem słów mogą dostrzec sekwencję logiczną i znaleźć właściwą odpowiedź. Ta ocena ma wartość predykcyjną zwłaszcza dla działań, w których myślenie abstrakcyjne i rozwiązywanie problemów analitycznych mają dużą wartość.

Umiejętności liczbowe

Ocena “Numerycznego postrzegania” składa się z 26 serii liczb, które są rozmieszczone według pewnego porządku numerycznego. Kandydat powinien określić ten wzorzec przez dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Czasami dwa lub więcej obliczeń są wykorzystywane w serii jednocześnie. Seria musi być kontynuowana z jednym numerem. Kandydat musi odpowiedzieć na każde pytanie. Ocena ta odnosi się zarówno do “płynnej”, jak i skrystalizowanej inteligencji. Ocena ma wartość predykcyjną dla działań, w których niezmiernie ważne są liczby, myślenie abstrakcyjne i umiejętności analityczne. Ocena stworzona jest przede wszystkim z myślą o czynnościach, w których obecne są badania, analizy lub szczególna polityka i zasady.

Liczenie

Danych jest 39 problemów – zadań matematycznych i pięć alternatywnych odpowiedzi na każdy z nich. Zadania obejmują dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie. Szybkość ma duże znaczenie w tej ocenie. Problemy matematyczne są na początku łatwe i stopniowo zwiększa się ich trudności. Po pierwsze, ocena mierzy współzależności matematyczne z jednej strony i zdolność do radzenia sobie z liczbami z drugiej strony. Ta ocena jest szczególnie ważna dla pracujących z liczbami. Nacisk położony jest tu na dokładność.

Zdolności techniczne

Ocena “Zdolności technicznych” składa się z piętnastu pytań i mierzy stopień, w jakim kandydat jest w stanie rozwiązać problemy techniczne, lub te wymagające umiejętności manualnych pod presją czasu. Ta ocena jest przeznaczona do badania technicznych zainteresowań.

“Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami!”

Często zadawane pytania dotyczące ocen zdolności poznawczych

Zostań partnerem TMA

Współpracuj z TMA, wybierając odpowiednie partnerstwo:

Konsultanci

Jako Konsultant
prowadzisz swoich klientów przez wyzwanie, jakim jest wdrożenie najlepszych instrumentów zarządzania talentami i kariery.

Organizacje

Jako Organizacja wdrażasz najskuteczniejsze instrumenty TMA: Zarządzanie Talentami, Model Talentów, Kompetencje, Zatrudnianie i Oceny Rozwoju w swoim HR.

Trenerzy

Jako Niezależny Trener (kariery), robisz różnicę, korzystając z narzędzi kariery i rozwoju TMA, prowadząc swoich kandydatów w pozytywny sposób.

Skontaktuj się z TMA, aby uzyskać bezpłatne demo lub partnerstwo

Error