Ocena zespołu TMA

Kompletny przewodnik po budowaniu zespołu.

Każdy ma Talenty, ale jak na ich podstawie stworzyć dobrze działający zespół?

Ważne jest, aby zespoły dobrze ze sobą współpracowały. Praca zespołowa
powinny być odpowiednio podzielone, aby każdy członek zespołu mógł wykonywać zadania więcej
efektywnie. Z pomocą oceny zespołu TMA uzyskasz bezpośredni wgląd w
preferencje behawioralne i talenty wszystkich członków zespołu

Ocena zespołu TMA

Explained

Dialog talentów

Ocena teamu TMA jest doskonałym narzędziem dialogu talentów pomiędzy menedżerem a zespołem. Świadomość swoich zalet i talentów może być wzmocniona dzięki rozmowie na temat silnych stron zespołu i sposobu, w jaki ludzie mogą pomagać sobie nawzajem w dalszym rozwijaniu ich.

Team Fit

Każdy zespół powinien i chce osiągać rezultaty. Czy masz już swój team lub chcesz odkryć dodatkowy talent? Możesz tego dokonać za pomocą oceny zespołu TMA.

Zarządzanie i coaching

Będąc menedżerem warto być poinformowanym o preferencjach grupy. Dlatego też managerowie mają możliwość dostosowania swojego stylu zarządzania do trybu i talentów zespołu.

Dystrybucja pracy

Każdy członek zespołu jest inny i posiada różne talenty. Przegląd talentów zespołu pozwala na łatwe rozdzielanie pracy w oparciu o motywację i talenty kandydatów.

Zostań partnerem TMA

Współpracuj z TMA, wybierając odpowiednie partnerstwo:

Konsultanci

Jako Konsultant
prowadzisz swoich klientów przez wyzwanie, jakim jest wdrożenie najlepszych instrumentów zarządzania talentami i kariery.

Organizacje

Jako Organizacja wdrażasz najskuteczniejsze instrumenty TMA: Zarządzanie Talentami, Model Talentów, Kompetencje, Zatrudnianie i Oceny Rozwoju w swoim HR.

Trenerzy

Jako Niezależny Trener (kariery) robisz różnicę, korzystając z narzędzi kariery i rozwoju TMA, prowadząc swoich kandydatów w pozytywny sposób.

“Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami.”

Skontaktuj się z TMA, aby uzyskać bezpłatne demo lub partnerstwo

Error

FAQ Budowanie zespołu