Ocena talentów TMA

Dogłębne zrozumienie Talentów, Motywacji i Kompetencji.

Ocena talentów TMA

Ocena talentów TMA jest wykorzystywana przez organizacje do oceniania, identyfikowania i rozwijania kandydatów na odpowiednie stanowiska, w oparciu o ich kompetencje, zdolności i naturalne talenty.

Talenty

Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami.

22 Motywy
44 Talenty
53 Kompetencje

Zostań partnerem TMA

Współpracuj z TMA, wybierając odpowiednie partnerstwo:

Konsultanci

Jako Konsultant
prowadzisz swoich klientów przez wyzwanie, jakim jest wdrożenie najlepszych instrumentów zarządzania talentami i kariery.

Organizacje

Jako Organicja wdrażasz najskuteczniejsze instrumenty TMA: Zarządzanie Talentami, Model Talentów, Kompetencje, Zatrudnianie i Oceny Rozwoju w swoim HR.

Trenerzy

Jako Niezależny Trener (kariery) robisz różnicę, korzystając z narzędzi kariery i rozwoju TMA, prowadząc swoich kandydatów w pozytywny sposób.

Skontaktuj się z TMA, aby uzyskać bezpłatne demo lub partnerstwo

Error

Jak działa TMA:

Kandydaci dokonują oceny talentów online TMA, która mierzy 53 kompetencje. Ocena talentów TMA podchodzi do ludzi pozytywnie, nie osądza i oferuje wiele wglądu w osobowości ludzi. Pulpity nawigacyjne i raporty dostarczają informacji o talentach ludzi i są napisane w sposób zorientowany na rozwój.

FAQ