Przypadki klientòw TMA zarządzania talentami

Prawdziwe przypadki klientów TMA Zarządzanie talentami na całym świecie

Metoda TMA w praktyce

Metoda TMA w Scania Parts Logistics

Scania Parts Logistics koncentruje się nie tylko na jakości swoich produktów i usług, ale także na rozwoju swoich pracowników. Szeroki zakres szkoleń został wprawdzie zaoferowany menedżerom, ale w tych wszystkich działaniach brakowało jedności.

TMA a banki

Sektor bankowy stale się rozwija. To właśnie w okresie największego rozwoju ważna jest świadomość swoich zdolności. Metodę TMA można również wykorzystywać, aby pomagać w motywowaniu pracowników nie tylko w miejscu pracy, ale i poza nim.

TMA dla policji

„Rozmowy kwalifikacyjne nabrały szczególnego wymiaru”
TMA może być używana w różnych typach organizacji. Tutaj przeczytasz o doświadczeniach policji z oceną TMA.

TMA dla floty holenderskiej

Czy jako pracownik cywilny potrzebujesz wglądu w swoje perspektywy w marynarce? Co chciałbyś robić i co możesz zrobić? Umów się na rozmowę kwalifikacyjną! Jednym z narzędzi zwykle wykorzystywanych w tym procesie jest Talent Motivation Assessment (TMA), który może ukazać Ci Twoje motywacje, to, czym się kierujesz, by osiągnąć sukces. Wielu pracowników brało udział w Ocenie TMA- TMA Talent Assessment.

Mangrove, czyli od dobrego do wielkiego!

Zgodnie z wizją firmy jedynym ważnym autorytetem jest wartość dodana wnoszona w danej dziedzinie zawodowej w określonej sytuacji. Zadania nie są wykonywane tylko dlatego, że szef tak zlecił, brany jst pod uwagę moment i perspektywa. Kontent jest ważniejszy niż bezwarunkowe zorganizowanie. W praktyce oznacza to, że każdy może byc liderem w zależności od sytuacji: raz przewagę ma designer, a innym razem deweloper lub lider projektu.

Zarządzanie talentami TMA w firmie Bayer

„Dzięki TMA, szybciej dowiadujemy się o preferencjach i uzdolnieniach kandydatów i szybciej możemy ich poznać. Nawet, jeżeli jadą do nas z Nowej Zelandii“, mówi Jan Cauberg, głowa HR dywizji R&D w firmie Nunhems. „Zweryfikowanie wiedzy kandydata właściwie nie jest problemem. Między innymi CV, świadectwa i inne zaświadczenia umożliwiają w nią wgląd. Jednak chcemy dowiedzieć się także trochę więcej o osobowości drugiego człowieka. Kandydat może być bardzo kompetentny, ale powinien także umieć pracować w grupie“.

TMA w Atos Origin / Siemens

„Niektórzy pracownicy postrzegają to, co oferuje metoda TMA jako dar“, twierdzi Renée Kamphuis, manager rozwoju w firmie ICT, Atos Origin. „Wywiad TMA trwa od 1,5 do 2 godzin i jest on skoncentrowany wyłącznie na Tobie. Co więcej, taka konwersacja z dobrze wyszkolonym członkiem HR, który może szybko przejśc do sedna sprawy jest bezcenna“.

Zarządzanie talentami w firmie Toshiba

Managerowie HR, którzy od wielu lat pracują dla jednego z międzynarodowych oddziałów Toshiba dzielą się swoimi doświadczeniami z TMA. Managerowie zajmują się nie tylko polityką kadrową, rozmowami, wsparciem w sprawach zwolnień lekarskich, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych i prezentacjami wprowadzającymi, ich zadania obejmują też rekrutację i selekcję pracowników, dostosowywanie przepisów i odpływu pracowników. Ważnym obowiązkiem jest wspieranie i doradzanie zarządowi w zakresie kwestii związanych z zasobami ludzkimi.

Zarządzanie talentami TMA w Velux International

„To zadziwiające, jak szybko pracownicy rozpoznają samych siebie w opisach Oceny TMA“, mówi Michael Sombroek (50), kierownik Holenderskiego branchu VELUX w De Meern.
Sombroek o tym wie, bo bierze udział w każdym wywiadzie od momentu otrzymania oceny.

“Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami!”

Skontaktuj się z TMA, aby uzyskać bezpłatne demo lub partnerstwo

Error